Les tres fases de la malaltia de les genives

p40 dentista

La malaltia de les genives és una inflamació que pot avançar fins a afectar altres parts de la boca. És causada pels bacteris, arrel de la formació constant d’una pel·lícula transparent i enganxosa sobre les dents. Si no s’elimina diàriament amb el raspallat i l’ús del fil dental, la placa s’acumula i els bacteris poden infectar no només la geniva superficial i les dents, sinó també el teixit gingival i l’os que sosté les dents. Aquesta pot ser una causa perquè les dents s’afluixin, caiguin o, finalment, que el dentista les hagi d’extreure.

Hi ha tres etapes de la malaltia. La primera és la gingivitis, una inflamació de les genives provocada per l’acumulació de placa en les seves vores que, si no és eliminada, produeix toxines que irriten el teixit gingival. És freqüent que durant aquest període s’observi sagnat durant el raspallat, quan es fa servir el fil dental o, fins i tot, de manera espontània. En aquesta primera etapa de la malaltia, el dany pot revertir-se, ja que l’os i el teixit connectiu que sosté les dents en el seu lloc encara no han estat afectats.

La segona etapa es coneix amb el nom de periodontitis. S’hi arriba quan l’os i les fibres que sostenen les dents en el seu lloc pateixen danys irreversibles a causa de la formació d’una bossa sota de la vora de les genives, on hi queden atrapats els aliments i la placa. Generalment, un tractament dental adequat i una atenció a la llar més acurada ajuden a prevenir danys majors.

Finalment, la tercera –i última– etapa és la periodontitis avançada. En aquesta fase final de la malaltia es destrueixen les fibres i l’os que sosté les dents, la qual cosa provoca que les dents es desplacin o s’afluixin. La mossegada es pot veure afectada i, si no es realitza un tractament adequat, pot succeir que el dentista hagi de extreure les dents.

#SomBalust
#Sitges

Comments are closed.