Odontologia

Image

L’odontologia general, conservadora i restauradora, tracta els problemes ocasionats per la càries. Ens permet prevenir, detenir i guarir la càries dental en totes les seves fases, des de càries molt petites, fins a les quals provoquen una major destrucció del teixit.

L’odontologia restauradora engloba un gran nombre de tractaments i possibilitats quant a tècniques i materials de restauració.

L’odontologia general, a part de la càries, també s’ocupa de les alteracions dentals provocades per traumatismes i alteracions en el desenvolupament dental, sent l’objectiu final salvar la dent tractada conservant la seva funcionalitat i estètica.


Neteja bucal

Gràcies a la higiene dental podem eliminar el carrall per sobre de les genives, però malgrat tenir una correcta higiene dental diària, amb el pas del temps la placa i el carrall poden acumular-se en les genives i aquestes es tornen vermelles i inflamades, sent necessari realitzar una neteja bucal per l’odontòleg.
Actualment en les consultes dels odontòlegs es realitzen neteges bucals profundes amb ultrasons, que proporcionen excel·lents resultats i no danyen ni ratllen la dent.

Obturacions dentals

Video demostratiu Obturacions dentals
L’obturació dental, o empastament dental, com comunament es coneix a aquest tractament, és un tractament enfocat a eliminar la càries en les seves fases inicials, quan encara no afecta a la polpa de la dent.
Avui dia es realitzen de composite, ja que el desenvolupament d’aquest material ha estat favorable i a part de proporcionar funcionalitat a la dent i recupera l’estètica natural de la dent.Un tractament amb empastament pot evitar que una càries creixi i per tant, prevenir complicacions dentals majors.

Reconstruccions

Image
Les incrustacions dentals són restauracions de dents posteriors (premolars i sobretot molars) quan aquests tenen una càries moderada, greu, o quan tenen fissures o fractures que no requereixen l’ús d’una corona dental.
Els materials més freqüents són la porcellana dental, el composite i ceròmers com el Artglass. Actualment, les incrustacions dentals se solen emprar per sustituir reconstruccions antigues d’amalgama de plata, per donar una aparença més natural a la dent o per rehabilitar dents amb grans càries.

Endodòncia

Video demostratiu Endodòncia

Quan la càries és molt extensa i la infecció arriba al nervi, aquest queda contaminat pels bacteris i ha de ser netejat i emplenat novament per retornar-li la salut. En això consisteix precisament l’endodòncia, en l’eliminació del teixit pulpar malalt que està dins de les arrels dentarias per poder conservar la peça i retornar-li la seva salut.

L’endodòncia evita que s’hagin d’extreure les dents, retornant a la dent la seva salut i funció mastegadora i estètica.

Comments are closed.