(+34)93 811 35 63

Blanquejament dental a Sitges

El blanquejament dental és un procediment estètic i conservador per eliminar les taques de l’esmalt i la dentina. És un procediment no invasiu, simple, ràpid i indolor que dóna un resultat molt positiu.

El component principal del blanquejament dental és el peròxid de carbamida. Aquest es presenta en xeringues i és aplicat sobre unes fèrules individualitzades i realitzades al nostre laboratori. És molt important que aquestes fèrules estiguin ben adaptades a la superfície de la dent per aprofitar la màxima quantitat de producte així com per no fer malbé les genives, ja que no les ha de fregar.

S’aplica una mínima quantitat sobre les fèrules i es porta a boca, immediatament penetra el producte a la dent traspassant la primera capa que és transparent (l’esmalt) arribant així a la segona capa, la dentina, més profunda i la causant del color del dent. És en aquesta capa on s’acumulen els pigments ingerits al llarg de la nostra vida, com les begudes carbonatades, refrescos cua, taronja, llimona, cafè, te, colorants alimentaris, tabac, etc.

Com que està relacionada íntimament amb el teixit viu de la dent, el nervi, l’artèria i la vena, pot produir hipersensibilitat pel mal ús del producte. Per això, abans de la realització del blanquejament, donem unes dosis de pasta desensibilitzadora i recomanem una línia de productes desensibilitzadors durant almenys una setmana abans de l’inici del tractament, això fa que els túbuls dentinaris d’aquesta capa de la dent se segellin evitant l’entrada del producte a una capa més profunda de la dent.

La durada del tractament pot variar des de 20 dies fins a 30 dies, depenent del color inicial de la dent. Durant aquest temps, el pacient ha d’evitar aliments molt freds o calents, i de substàncies amb colorants, o que puguin tenyir la dent, per afavorir l’acció del producte.

Per acabar, advertir que la durada de lefecte sobre la dent pot variar de 6 mesos a tres anys, depenent dels hàbits del pacient. Passat aquest temps podem adquirir xeringues soltes del producte i realitzar 2 o 3 nits de recordatori i tornar el color blanc inicial.

Blanquejament a la consulta

El blanquejament a la consulta es realitza amb gels de peròxid de carbamida, autoactivats o activats mitjançant calor o llum.

Podeu realitzar combinacions d’aquest sistema amb el tractament a casa per optimitzar els resultats si el professional ho considera oportú i en funció de la profunditat de coloració, extensió, etc.

Cal dir que els empastaments que el pacient ja tingui a la boca o les corones no canviaran de color, per la qual cosa pot ser necessari canviar-los posteriorment per igualar el color respecte al blanquejament aconseguit.

Volem ser els
responsables de cuidar
la teva salut bucodental!

Demana cita a la nostra clínica

93 811 35 63

Gaudeix d'un somriure perfecte